Tin tức nổi bật

Số phậп của chị em Y Bìпh và dàп sao Tâп Dòпg Sôпg Ly Biệt sau 20 пăm

Số phậп của chị em Y Bìпh và dàп sao Tâп Dòпg Sôпg Ly Biệt sau 20 пăm

Năm 2001, nữ sĩ Quỳnh Dao một lần nữa đưa cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt của mình lên phim với tên gọi mới là Tân Dòng Sông Ly Biệt. Ngay khi phát sóng, bộ phim đã để lại tiếng vang lớn, đồng thời, góp phần giúp các diễn viên trẻ Cổ Cự Cơ, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng lê‌n đỉn‌h cao của sự nghiệp.