Thực ra, em chưa từng một lần cố để tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài.

Thực ra, em chưa từng một lần cố để tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài.

Nhưng nó giống như một loại miễn dịch, em tự có thể hằng giờ cười nói vui vẻ với mọi người.

Em vẫn sống tốt và ổn.

Trong khi đó những suy tư của em thì vẫn cứ nặng trĩu và đọng mãi ở nơi ban đầu em có nó.

Dù đi cùng một đám đông, nhiều lúc cũng chỉ muốn kiếm một chỗ để tự trốn vào, để trầm lắng, để buồn để khóc.

Để sau tất cả sẽ thấy rằng, câu nói “em ổn” dù không phải lúc nào cũng đúng, nhưng rồi em sẽ làm được.

Nó không thể chỉ là một lời nói dối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *